Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas
iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

9. juunil Pühalepa palvemajas (Pühalepa küla, Hiiumaa) vennastekoguduse VII suvepäev teemal “ Valvake!”.
Lisainfo:
http://pyhalepa.blogspot.com.ee/2018/04/VKVII.html

12.4.18

Vennastekoguduse VII suvepäev Hiiumaal Pühalepa palvemajas

Laupäeval, 9. juunil algusega kl. 12.00 toimub Pühalepa palvemajas (Pühalepa küla, Hiiumaa) vennastekoguduse VII suvepäev teemal “ Valvake!”.

Ettekande peab piiskop Joel Luhamets. Päevakavas on rühmatööd, muusika- ja palvehetked, tegevused lastele, toitlustamine. Päeva lõpus astub üles Kärdla Johannese koguduse kammerkoor.

Suvepäevale oodatakse kõiki, kellele vennastekogudus on südamelähedane või kes soovivad vennastekoguduse liikumisega lähemalt tutvuda. Oodatakse kõiki, kes otsivad vaimulikku kosutust, kinnitust ja osadust.

Päeva korraldab Eesti Evangeelne Vennastekogudus. Suvepäeva osavõtutasu on 10 eurot (sisaldab kaks söögikorda), tasumine kohapeal. Tallinnast väljub suvepäevale buss Kaarli kiriku juurest kell 8. 00 Koha broneerimiseks teatada hiljemalt 7. maiks.

Suvepäevale registreerida hiljemalt 28. maiks
Info 660 8004 või 510 4963; info@vennaste.ee10.4.18

"Meie Misjon"

"Meie Misjoni" sarjas Pereraadios 4.04 kell 20 oli juttu noorte aastasest misjonipraktikast välismaal. Mida tähendab praktikante meie kogudustes vastu võtta või neid Eestist välja läkitada, sellest kõnelesid Mirva Lappalainen, Lui Remmelg, Ave ja Magne Mölster ning Joel Reinaru. Kuulda sai ka noorte endi muljeid.  Saade on järelkuulatav Pereraadio arhiivist.

Pildil esiplaanil on Soome praktikandid Eestis: Tuulia, Heli ning Taija. Taamal toimetaja Piret ning Heli tööandja Lui Remmelg Hiiumaalt.

9.4.18

Vennastekoguduse aastakoosolekul

"Issand, mu Jumal, ma kisendasin su poole ja sa tegid mu terveks." Ps 30,3 oli  loosung sinodipäevaks.
Endla tänava palvemajja oli kogunenud koosolekule just nõnda palju osavõtjaid, et oldi hääletamist nõudvates punktides otsutusvõimelised. Esindajad Hageri, Nabala, Nissi, Harku tn, Endla tn ja Pühalepa palvemajast.

Päev algas palvusega, kus kõneles peavanem Eenok Haamer loosungiraamatus olevat Vana Testamendi kirjakohta aluseks võttes.

Teiseks saime ülevaate koguduse elust mineval aastal üldiselt ja  eraldi erinevates palvemajades. Võib öelda, et suuri muutusi meil ei ole. Liikmeskond on veidi vähenenud. Igavikku on kutsutuid on viis koguduseliiget.  Liikmete arv  on 129. Praegu  tegutsevad meil palvemajad Nabalas, Hageris, Kuusalus, Nissis, Pühalepas, Pikaveres, Tallinnas Harku tänaval ja Endla tänaval. Tõdva palvemaja on EELK Jüri  koguduse kasutada ja Saku palvemaja Hageri  koguduse kasutada.
 Teistest palvemajadest eristuvad linna palvemajad, kus kooskäimisi on tunduvalt tihedamalt, samuti on ka  linna palvemajades sagedasti külalisi. Rohkem tunde on peetud Nissi palvemajas.  Harku palvemajas võib kuulda ka keelpillikoori mängu ja laulu. Teistes maapalvemajades on tunnid 1-2 korda kuus. Kuusalus harvemini. Elevust ja mitmeti mõistmist tekitasid Hageri palvemajas toimunud teatrietendused. Isiklikult kaldun arvama, et midagi taunimisväärset Hageris ei juhtunud ja “köiel kõndijad” said omadega hästi hakkama.
Vennastekoguduse tundide kohta on võimalik teateid saada  raamatust Vaimulikud loosungid.

Kurvastava poole pealt sai tõdeda, et 1939. aasta segadused vennastekoguduses ei ole  aastakümnete möödudes unsustusse vajunud vaid leiavad ikka ja jälle võimalusi esile tõusmiseks.

Sinodi päevakorras oli ka punkt – kuidas minna edasi. Arutelu juhatas v Aivo Prükk, kes rääkis väikegrupitöö kogemustest.
Mõned mõtted:
*grupi suurus – kuni 10 inimest, pigem 5 inimest.
*väljund – meil on koos hea olla – ei ole piisav.
*tegeleda Piibli kirjakohtadega, keegi valmistab ette. Sisutihe ettekanne on parem, kui vaba vestlus.
*“kogemuste jagamine”, tunnistuste kuulamine.
*kõik peavad sõna saama.
*inimesi häälestada välja minemiseks.

Sinodil räägiti ka koguduse liikmeskonnast.
Vennastekoguse oikumeeniline suund on väljendatud uues põhikirjas. Kogudusse saavad kuuluda erinevate uskkondade liikmed. Paraku seavad topeltliikmelisusele piirid nii baptisti-, kui metodistikogudused.
Ka minul on olnud mõttevahetusi teemal, kes võib kuuluda vennastekogudusse? Kas tänane vennastekogudus on vaid luterlastele?
Asja selgituseks kaks punkti vennastekoguduse 2005 aasta põhikirjast.

4.1 Liikmeskonna moodustavad juba varem kristlikku kogudusse kuuluvad ärganud usklikud, kes peavad oluliseks ka Vennastekoguduse liikmeks olekut.

2.2 Traditsiooniliselt toetub Vennastekogudus luterliku kirikuga samadele õpetuslikele alustele, milleks on Vana ja Uus Testament ja usutunnistuskirjad. Vennastekogudus tunnistab ristimist ja armulauda. Eriline rõhuasetus on Jeesusel Kristusel, Tema kannatusel, ohvrisurmal.ja ülestõusmisel. Uustestamentliku üldise preesterluse printsiibi rakendamise tõttu puudub Vennastekoguduses vaimulik amet. Usulisi talitusi viiakse läbi iga Vennastekoguduse liikme oma koguduses.

Põhikirjast nähtub, et liikmeskonna moodustavad juba varem kristlikku kogudusse (millisesse, ei ole nimetatud) kuuluvad ärganud usklikud.
Samas on meie koguduse õpetuslikud alused samad, mis luterlikul kirikul.


Kogudusevanem tuletas meelde, et peaksime seda kalliks, kui oleme lastena ristitud. Meid kõiki on Jeesus kutsunud. Kui me ei ole valmis, siis otsigem, et oleksime häälestatud. Oodakem enne, kui meid läkitatakse.

Vennastekogudus koosneb hajali liikmetest. Seetõttu oli hea kohtuda mitmete vendadega, keda tavaliselt ei kohta.
Õed olid sinodile kogunenutele katnud rikkaliku laua, kelledele siinkohal suur tänu.
Tänu Jumalale, et kogudus on olnud hoitud ja võime uude aastasse minna.

Lõpetuseks veel teade koguduse suvepäeva kohta. Nimelt on kõik oodatud, kui Jumal lubab,  sel aastal 9 juunil Hiiumaale, Pühalepa palvemajja, vennastekoguduse suvepäevale.

28.11.17

Abiline Soomest

 
Pea kuu aega on meil abiks olnud Heli Soomest. Mida ja keda ta  abistab? Heli on kogudusetöö praktikant ja abiks vennaste Pühalepa palvemajas, Emmaste kirikus, Emmaste pühapäevakoolis , Emmaste noortekeskuses, Leisu koolimajas, meie talumajapidamises,... Abistab seal kus abi vajatakse. Minu jaoks on olukord uus - inimene täisajaga abistamas. Tänu Jumalale, tänu Soome Rahvamisjonile.
Kui Jumal lubab jääb Heli Hiiumaale mai keskpaigani.
Ennast tutvustab Heli eesti keele tunnis koostatuga:
"Mina olen Heli Vainio. Olen Soomest. Olen pärit kristlikust perest. Mina olin 9 aastat asendustalunik. Hetkel olen tulnud Hiiumaale, sest tahan proovida elu misjonärina. Olen Hiiumaal seitse kuud. Elan Leisu koolimajas."

10.10.17

Endla tn. palvemaja aastapäevapilte

 
  
Fotod: Salme Niilisk, Maarika Kahar

Pildimeenutus Pühalepast

Lui Remmelg Pühalepa palvemaja 171 aastapäeval.
Sõbrad Soomest. Henna Ala- Mikkula, Edny Fors, Liisa Hämäläinen, Ida Granfelt.
Vennastekogusest läbi aja kõneles Jaan Ugam.
Üldlaulu "tugiisikud" Taaniel ja Anna Elisabeth Remmelg.

Piltide autor on Liisa Hämäläinen.

14.9.17

Juuru vennastekoguduse palvemaja 203 aastapäeval

Päev algas jumalateenistusega Juuru Mihkli kirikus, kus teenis koguduse õpetaja Kalle Kõiv.
Kui kirikusse sisse astusime hoovas sealt rahu ja meeldivat lõhna. Üks lõhna allikas oli uhiuus laudpõrand. Kirikuruum ei ole eriti suur, aga tänase koguduse jaoks küll piisav. Tunda oli, et siin on kogudus, kes hoolib. Jumalateenistus lõppes oreli järelmänguga. Kõik nii kui peab.
 
 
 Aastapäeva kuulutustund peeti Juuru luteri koguduse pastoraadis, kus kogunemisteks on sisse seatud väike ruum – laud, ca 20 tooli, kööginurgake ja ahi. Pastoraat on väärikas ajalooline kivihoone, nähtavasti rikka ajalooga ja suure potentsiaaliga tulevikuks. Praegune olukord aga peegeldab väga hästi vahepealsete omanike võimalusi ja suhtumisi. Seni kuni koguduse juhid ja õpetaja on vendadega ühte meelt, peaks ruumide poolest kuulutusvõimalusi tulevikus küllaga olema. Ja kui siis ühel päeval vajataksegi suuremaid ruume, küll siis muretsetakse needki...


Aastapäevaks olid tervituse saatnud õpetaja Kalju Kukk Järvakandist ja Nabala vennastekoguduse palvemaja,  kohapeal ütles tervituse õde Salme Niilisk Endla tänava palvemajast.
Laulu ja pillimänguga teenis perekond Blowers. Lisaks muusikale muidugi pühakirjatekstid, mitte raamatust loetud, vaid peast.
Üle kahe tunni kestnud kuulutuskoosolek möödus märkamatult. Oli hea osadus. Peale tundi oli päevakavas veel Juuru surnuaias asuvate kohaliku palvemaja kuulutajavendade haudade külastamine  ning retk endise palvemaja juurde.
 
 
 
 
 Juuru palvemaja, millest on säilinud vaid osa, on täna eravalduses. Hoone ümbrust on hooldatud ja ka maja kohendatud. Siiski on uutel omanikel seal tööd veel küllaga. Üle 200 aasta vana, palkidest maja, väärib seda korrastustööd kindlasti.