Piiblitund Pühalepa palvemajas iga kuu esimesel teisipäeval kell 18.00
Palve- ja laulutund Pühalepa palvemajas
iga kuu kolmandal teisipäeval kell 18.00, peale palvetundi osaduskohv.

28.11.17

Abiline Soomest

 
Pea kuu aega on meil abiks olnud Heli Soomest. Mida ja keda ta  abistab? Heli on kogudusetöö praktikant ja abiks vennaste Pühalepa palvemajas, Emmaste kirikus, Emmaste pühapäevakoolis , Emmaste noortekeskuses, Leisu koolimajas, meie talumajapidamises,... Abistab seal kus abi vajatakse. Minu jaoks on olukord uus - inimene täisajaga abistamas. Tänu Jumalale, tänu Soome Rahvamisjonile.
Kui Jumal lubab jääb Heli Hiiumaale mai keskpaigani.
Ennast tutvustab Heli eesti keele tunnis koostatuga:
"Mina olen Heli Vainio. Olen Soomest. Olen pärit kristlikust perest. Mina olin 9 aastat asendustalunik. Hetkel olen tulnud Hiiumaale, sest tahan proovida elu misjonärina. Olen Hiiumaal seitse kuud. Elan Leisu koolimajas."

10.10.17

Endla tn. palvemaja aastapäevapilte

 
  
Fotod: Salme Niilisk, Maarika Kahar

Pildimeenutus Pühalepast

Lui Remmelg Pühalepa palvemaja 171 aastapäeval.
Sõbrad Soomest. Henna Ala- Mikkula, Edny Fors, Liisa Hämäläinen, Ida Granfelt.
Vennastekogusest läbi aja kõneles Jaan Ugam.
Üldlaulu "tugiisikud" Taaniel ja Anna Elisabeth Remmelg.

Piltide autor on Liisa Hämäläinen.

14.9.17

Juuru vennastekoguduse palvemaja 203 aastapäeval

Päev algas jumalateenistusega Juuru Mihkli kirikus, kus teenis koguduse õpetaja Kalle Kõiv.
Kui kirikusse sisse astusime hoovas sealt rahu ja meeldivat lõhna. Üks lõhna allikas oli uhiuus laudpõrand. Kirikuruum ei ole eriti suur, aga tänase koguduse jaoks küll piisav. Tunda oli, et siin on kogudus, kes hoolib. Jumalateenistus lõppes oreli järelmänguga. Kõik nii kui peab.
 
 
 Aastapäeva kuulutustund peeti Juuru luteri koguduse pastoraadis, kus kogunemisteks on sisse seatud väike ruum – laud, ca 20 tooli, kööginurgake ja ahi. Pastoraat on väärikas ajalooline kivihoone, nähtavasti rikka ajalooga ja suure potentsiaaliga tulevikuks. Praegune olukord aga peegeldab väga hästi vahepealsete omanike võimalusi ja suhtumisi. Seni kuni koguduse juhid ja õpetaja on vendadega ühte meelt, peaks ruumide poolest kuulutusvõimalusi tulevikus küllaga olema. Ja kui siis ühel päeval vajataksegi suuremaid ruume, küll siis muretsetakse needki...


Aastapäevaks olid tervituse saatnud õpetaja Kalju Kukk Järvakandist ja Nabala vennastekoguduse palvemaja,  kohapeal ütles tervituse õde Salme Niilisk Endla tänava palvemajast.
Laulu ja pillimänguga teenis perekond Blowers. Lisaks muusikale muidugi pühakirjatekstid, mitte raamatust loetud, vaid peast.
Üle kahe tunni kestnud kuulutuskoosolek möödus märkamatult. Oli hea osadus. Peale tundi oli päevakavas veel Juuru surnuaias asuvate kohaliku palvemaja kuulutajavendade haudade külastamine  ning retk endise palvemaja juurde.
 
 
 
 
 Juuru palvemaja, millest on säilinud vaid osa, on täna eravalduses. Hoone ümbrust on hooldatud ja ka maja kohendatud. Siiski on uutel omanikel seal tööd veel küllaga. Üle 200 aasta vana, palkidest maja, väärib seda korrastustööd kindlasti.

31.8.17


„Rudjutud pilliroogu ei murra ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta ta ära“ (Js 42, 3)

Kallid õed ja vennad!

Mihklikuu 1. pühapäeval, 3. septembril AD 2017 peame meeles, kui Jumal lubab, Juuru palvemaja 203. aastapäeva:
kl 11.00 - armulauaga jumalateenistus Juuru Mihkli kirikus, teenib koguduse õpetaja Kalle Kõiv,
kl 13.00 - pastoraadi saalis kirikukohv ja
kl 14.00 - kuulutustund, peakõneleja Pühalepa palvemaja vastutav vend Lui Remmelg, muusikaga teenib kaasa perekond Blowers

Pärast kuulutustundi on võimalus külastada ajaloolist Juuru vennastekoguduse palvemaja.
Ja üheskoos süütame mälestusküünlad kuulutajavendade kalmudel Juuru kalmistul.

„Mis häda võib meil sündida, kui Sa meid, Issand, söödad siin kalli taevaleivaga ja eluveega joodad; kui Sinu Vaim meid rõõmustab ja meie hinge kosutab Su püha sõna läbi?“ (KLPR 186:1)

Olete kõik kutsutud ja oodatud!

29.8.17

"PIIBEL, PALVE, OSADUS" 31. juuli – 2. august 2017 Saarnakil

foto: Liisa Hämäläinen
Suvine lastelaager on peetud. Mõneti sarnased, aga siiski erilised päevad suvisel Saarnaki laiul tõid kokku 25 laagrilist. Viimati olime oma laagriga laiu eraldatuses 5 aastat tagasi, aga siis ühepäevase väljasõiduna Pühalepa palvemaja juures toimunud laagrist.
5 aastat on meid laagri korraldamisel abistanud soome õed ja vennad SLEF- ist (rootsikeelne luterlik evangeeliumiühendus Soomes).

Mis oli selle aasta laagris erilist? Kahe päeva asemel kolm laagripäeva võimaldasid laagrilistel paremini tuttavaks saada. Sisseelamise kõrval jäi aega ka olemiseks.
Kuna laager toimus laiul, kuhu massturism ei ole oodatud oli meiegi grupi maksimaalseks suuruseks kuulutatud 30 osalejat.
Eelmistest aastatest erinevalt oli tänavune laager suunatud vanematele lastele.

Laiu eraldatuses laagripidamisest ei olnud kaugeltki kõik vaimustatud. Lisaks puht isiklikele põhjustele rääkisid koha kahjuks ka suuremad kulud, transport, söögi valmistamine välitingimustes, majutuseks vajaliku hoone puudumine.
Arvan siiski, et enamus laagris osalenutest jäid rahule ja kohatised ekstreemsused pigem kinnitasid sündmuse meie mälupilti.

Päevad olid soojad ja päikesepaistelised. Ujumise ja kalapüügi võimalused 2... 3 minuti tee kaugusel. Ilmajaama poolt ennustatud öine äikesetorm redutseerus vihmavalinguteks. Viimase päeva hommik oli küll mossis näoga, aga peagi säras jälle päike.

Iga kristliku laagri olulisemaid osasid on õpetuse jagamine. Sel aastal oli teemaks Piibel, palve, osadus – kristliku usu kolm tugipunkti.
Praktilistest tegevustest – sai rajatud teerada läbi kadastiku, kogutud lõkkematerjali, kalavõrke puhastatud. Tänu Markusele ja toidu valmistajatele said ka püütud kalad ( lest+säinas) roogitud ja ära söödud.
Maastikumäng oli sel korral külalistelt, nn lehvikorienteerumine. Minu jaoks päris uus kogemus.
Kuna liivane rand oli meil otse ukse ees, saime üle mitme aasta jälle vesiüritusi korraldada ja ujuda, vist nii palju kui keegi soovis.
Tänan kõiki, kes laagri korraldamisel kaasa lõid – Edny, Ida, Henna, Julia, Hendrik, Liisa, Katrin, Kai, Aleksei, Piret,....
Tänu Loojale õnnistatud päevade eest, rõõmu ja rahu eest.
L.R.

8.8.17

Pildimeenutus Saarnaki laagrist

Markuse tehtud laagripilte saab vaadata siit.